Doelgroep vinden

Doelgroep vinden

Een doelgroep kiezen

Het allerbelangrijkste onderdeel van uw marketingbeleid is het bepalen van uw doelgroep.

Een doelgroep kiezen moet zorgvuldig gebeuren, in een te breed gedefinieerde doelgroep zal niemand zich echt aangesproken voelen.
Vaak wordt de doelgroep zo groot dat het niet te overzien is. Een oplossing daarvoor is, meerdere doelgroepen benoemen en daar uw produkt of dienst perfect op afstemmen.

Relevante doelgroep vinden

Zoek naar de doelgroep die voor uw produkt of dienst relevant is en kijk wat de doelgroep precies aanspreekt. Het is niet altijd gemakkelijk om uw doelgroep precies af te bakenen. Voor wie wierook en oorbellen via internet verkoopt kan het lastig zijn om de doelgroep vast te stellen.

Nieuwe klanten

Een publiek bereiken dat nog niet op de hoogte is van het bestaan van uw produkten of diensten is van belang voor het vinden van nieuwe klanten.

Doelgroep

Internet

Online marketing, als middel om uw beoogde klanten te bereiken, is bijna vanzelfsprekend. Online methoden zijn goed meetbaar, en ook flexibel in te richten en bij te sturen, doelgroep bereiken via internet

Vakbladen

De doelgroep van een vakblad zijn beroepsgroepen, houd dus rekening met uw doelgroep, weet wat er binnen deze doelgroep speelt, doelgroep bereiken via vakbladen

Kranten

Kranten bereiken een breed publiek en worden in het hele land gelezen door alle lagen van de bevolking, doelgroepen bereiken via kranten